Bioprofile® Products Nova CZ

BioProfile® FLEX2

Automatizovaný analyzátor buněčných kultur s bezúdržbovými chemickými sensory

BioProfile® FLEX2 kombinuje průkopnickou technologii mikrosensorové karty firmy Nova Biomedical s optickým měřením a kryoskopickou osmometrií v jednom komplexním automatickém analyzátoru buněčných kultur. Eliminuje údržbu chemických senzorů, zvyšuje rychlost analýzy a snižuje objem vzorku. Celková nabídka 16 testů zahrnuje: glukózu, laktát, glutamin, glutamát, NH4+, Na+, K+, Ca++, pH, pCO2, pO2, celkovou hustotu buněk, hustotu živých buněk, životaschopnost, průměr buněk a osmolalitu.

BioProfile® FLEX

V nabídce jsou tyto parametry: glukóza, laktát, glutamin, glutamát, pH, pO2, pCO2, ammonný iont, sodík, draslík, ionizovaný vápník, hustota buněk, životaschopnost buněk, průměr buněk, osmolalita, a IgG nebo fosfát.

BioProfile® FLEX je prvním analyzátorem pro poskytování komplexní analýzy buněčných kultur v jediném snadno ovládaném přístroji. Až 16 klíčových parametrů může být současně analyzováno z malého objemu vzorku (1 ml), čímž se ušetří čas zpracování a náklady na analýzu. 

BioProfile® pHOx

pH, pCO2, a pO2 analyzátor pro monitorování buněčných kultur a fermentace

BioProfile® pHOx® je prvním analyzátorem navrženým přímo pro rychlé a přesné měření acidobazických a respiračních parametrů ve vzorcích buněčných kultur a fermentačních procesů.

BioProfile® 100 Plus/400

Analyzátory BioProfile® jsou plně automatizované víceparametrové systémy vyvinuté pro rychlou simultánní analýzu až 10 klíčových testů: glukóza, laktát, glutamin, glutamát, pH, ammonný iont, sodný a draselný iont

BioProfile® 400 navíc pCOa pO2

BioProfile® CDV™

BioProfile® CDV™ v sobě zahrnuje vyspělou moderní technologii pro rychlé měření hustoty a životaschopnosti buněk ve vysokém rozlišení.  Měření je založeno na obecně uznávané metodě vyloučení Trypanovou modří. BioProfile® CDV™ kombinuje vyspělé technologie v robotice, optice a výpočetní algoritmy ve vysoce automatizovaném analyzátoru.