Bioprofile® FLEX 2 CZ

pH pCO2 pO2 glu glukóza lac laktát gln glutamin glutamát gluc NH4+ Na+ K+ Ca++ iCa osmolalita

BioProfile® FLEX2

BioProfile® FLEX2 kombinuje průkopnickou technologii mikrosenzorových karet s optickým měřením a kryoskopickou osmometrií v jednom automatickém komplexním analyzátoru buněčných kultur. Odpadají pravidelné údržby senzorů a membrán, což zvyšuje rychlost obsluhy. Navíc je pro provedení analýzy třeba pouze malé množství vzorku.

Přístroj FLEX2 v plné konfiguraci umožňuje provádět tyto analýzy: glukózu, laktát, glutamin, glutamat, NH4+, Na+, K+, Ca++, pH, pCO2, pO2, celkovou hustotu buněk, hustotu živých buněk, životaschopnost, průměr buněk a osmolalitu.

Bezúdržbový systém mikrosenzorových karet

V porovnání s předchozí generací analyzátoru BioProfile FLEX odpadá údržba všech těchto senzorů (gluc, lac, gln, glu, NH4+, Na+, K+, Ca++, pH, pCO2, pO2). Všechny uvedené senzory jsou nově obsaženy v mikrosenzorové kartě o velikosti platební karty. Nova Biomedical tyto karty prověřila na tisících vzorků kultivace buněčných kultur. Tyto karty jsou zcela bezúdržbové a lze je vyměnit v řádu vteřin. V přístroji vydrží obvykle 14+ dní.

 Čas potřebný pro analýzu

Komplexní výsledek včetně hustoty a životaschopnosti buněk, pH, pO2, pCO2 a dalších klíčových analytů je k dispozici za cca 4 minuty.

Obsah vzorku potřebný pro analýzu

Pro kompletní výsledky 16 analytů je zapotřebí 265 μl vzorku.

Pro jednotlivé moduly 135 μl vzorku.

Vestavěná automatická kontrola kvality

Vestavěná automatická kontrola kvality poskytuje přesné ověření funkce FLEX2 a ušetří hodiny práce každý týden ve srovnání s manuálním měřením kontrol. Kazeta s kontrolními vzorky vydrží v přístroji až jeden měsíc. Kontroly jsou měřeny automaticky ve zvoleném intervalu.

Automaticky změří zásobník s 96 vzorky

Jako jediný analyzátor je FLEX2 schopen změřit automaticky plató s 96 vzorky.

Lze nastavit měření různých analytů pro jednotlivé vzorky na 96 pozicích a toto nastavení uložit i pro příští použití.

BioProfile FLEX2 Systemintegration

BioProfile FLEX2 enables automatic sampling for every size of bioreactor. An integration is possible from 14 mL microscale reactor to the tallest SIP/CIP production units, including data management and automatic feedback control of every measured parameter. Unlike to other integrated analysers can the FLEX2 still be used for manual measurement as well as sample tray analysis, despite being integrated.

The combination of FLEX2 and ambr® 15 microscale bioreactor offers a range of unique advantages:

  • fully automated sampling and data management
  • automatic feeds, pH adjustment and other prozess optimization
  • Walkaway-automation with 24 vessel systems for up to 10 days
  • complete elimination of weekend shifts
  • saves app. 8 working hours for manual sampling per day
  • Up to 8 sampling sequences possible per vessel
  • analyses all key parameters out of only 400 µl sample