BioProfile® FLEX CZ

pH pCO2 pO2 NH4+ Na+ K+ Ca++ iCa  IgG fosfát osmolalita

BioProfile® FLEX

BioProfile® FLEX je první analyzátor poskytujícím komplexní analýzu buněčných kultur v jediném přístroji s jednoduchou obsluhou. Nabídka testů obsahuje glukózu, laktát, glutamin, glutamát, pH, pO2, pCO2, amoniak, sodík, draslík, ionizovaný vápník, hustotu buněk, životaschopnost buněk, velikost buněk, osmolalitu a IgG či fosfáty. Z 1 ml vzorku tak můžete současně změřit až 16 klíčových analytů, což představuje časovou úsporu a snížení provozních nákladů.

Možnosti integrace:

– on-line autosampler pro monitoring až 10 bioreaktorů

– paměť pro uchovávání až 72 vzorků

– moderní obousměrná komunikace s počítačovou sítí 

Naše služby jsou přizpůsobeny individuálním potřebám zákazníků v biotechnologickém sektoru. Naše řešení umožňují zákazníkům zvýšit konkurenceschopnost a zároveň podporují stávající infrastrukturu.

Plná automatizace šetří práci i čas

BioProfile® FLEX je plně automatický. Robotická ruka a pístová pumpa nasává přesně určené množství vzorku, provádí všechna potřebná ředění, distribuuje vzorek do jednotlivých modulů a následně provádí přípravu pro další měření. Kompletní výsledky čítající až 15 analytů se automaticky ukládají v analyzátoru nebo jsou exportovány ve formě přehledných tabulek (Excel) a jsou archivovány.