BioProfile® pHOx® CZ

pH pCO2 pO2

BioProfile® pHOx®

BioProfile® pHOx® je analyzátor určený pro rychlé a přesné měření acidobazické rovnováhy a pro stanovení respiračních parametrů.

Tento kompaktní jednoduchý analyzátor měří pH, pCO2 a pO2 v nejvhodnějších rozsazích pro kultivaci buněk a fermentaci. Navíc poskytuje vypočítávané hodnoty pro celkový CO2, bikarbonáty, saturaci CO2 a saturaci O2 (rozpuštěný kyslík).

Možnosti systému

V analyzátoru BioProfile® pHOx® jsou použity kapalné kalibrační zásobníky, díky nimž jsou eliminovány tlakové nádoby, regulátory a zvlhčovače. Kalibrace probíhají automaticky po 2, 4 nebo 6 hodinách. Vzorky mohou být aspirovány přímo z injekčních stříkaček, pipet nebo zkumavek s minimálním požadovaným objemem 300 µl. Výsledky měření jsou k dispozici do 45 s. Kontrola kvality se provádí automaticky z kazety s kontrolními vzorky.