Stat Sensor® Creatinine / eGFR CZ

statsensor connectivity xpress meter crea creatinine kreatinin

Stat Sensor® Creatinine/eGFR

Jednorázový testovací proužek

Stat Sensor® Creatinine/eGFR je přenosný analyzátor používající jednorázové testovací proužky pro měření kreatininu z plné krve. Patentovaná technologie Multi-Well umožňuje jednoduché, rychlé a přesné vyhodnocení funkce ledvin z kapilární krve, a proto je vhodný pro použití přímo u lůžka pacienta. Model Connectivity vypočítává i hodnotu glomerulární filtrace dle rovnice MDRD nebo CKD-EPI.

Jednoduše k výsledku

Měření v režimu Point-of-Care-Testing se nejčastěji provádí u pacientů v kritickém stavu, proto jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu měření. Výsledky musí být analyticky přesné, správné a srovnatelné s laboratorními metodou. Stat Sensor® tyto podmínky splňuje. 

 
Stat Sensor® eliminuje interference

U vzorků plné krve může koncentrace hematokritu interferovat s výsledky měření. V jedné ze tří měrných komůrek měřícího proužku Stat Sensor® Creatinine/eGFR se stanovuje hematokrit a je provedená zpětná korekce výsledku. Analytické přesnosti je tak dosaženo v širokém rozsahu hematokritu.