Stat Profile® pHOx® ULTRA SK

pH pCO2 pO2 SO2 Hct tHb Na+ K+ Cl- Ca++ Mg++ iCa iMg  glu lac urea (BUN) crea HHb O2Hb tBil MetHb COHb SulfHb

Stat Profile® pHOx® Ultra™

Jeden analyzátor, až 20 testů
Žádný jiný kombinovaný acidobazický analyzátor na současném trhu nenabízí tak širokou škálu přímo měřených parametrů jako pHOx Ultra. Z jednoho vzorku lze pro intenzivní péči stanovit až 20 různých testů.

Měřené parametry:

pH, pCO2, pO2, SO2%, sodík, draslík, ionizovaný vápník, ionizovaný hořčík, chloridy, glukóza, laktát, urea/BUN, kreatinin

Kooxymetrie: tHb, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, tBil

 Výsledky do jedné minuty

pHOx® Ultra™ nabízí široké spektrum testů a rychlý čas měření. Poskytne tedy lékařům výsledky vždy, kdy je potřebují.  Podle zvolené kombinace testů jsou výsledky k dispozici již za 60 sekund, při plné volbě dvaceti testů za 2 minuty. 

 Jednoduchá obsluha, dotykový display

Nové uživatelské rozhraní je intuitivní a jednoduché. Přístroj ovládate pomocí ikon a jasně označených tlačítek. Tři hlavní kroky pro spuštění analýzy jsou barevně odlišeny a vysvíceny.

Přímé měření SO2%, tHb a Hct bez modulu COOX

Díky unikátní technologii kombinující moderní biosenzory s fotometrickými metodami lze na analyzátoru pHOx Ultra měřit u každého vzorku hemoglobin, hematokrit a saturaci hemoglobinu kyslíkem i bez kooxymetru .

Automatická a skutečná kontrola kvality

Analyzátory jsou připraveny na měření QC z interního zásobníku, který umožňuje pravidelné automatické měření QC na více úrovních v nastavených intervalech. Zásobník se mění každých 35 dnů. Odpadá tedy častá výměna skleněných ampulek nebo manuální měření QC.

Vždy připraven k měření

Analyzátory se kalibrují z kalibračního zásobníku, který obsahuje vše nezbytné pro kalibraci a analýzu vzorků až na 30 dní. Díky integrované odpadní nádobě je eliminováno riziko infekce. Analyzátor je po výměně kalibračního zásobníku do 10 minut opět připraven k měření. 

Ionizovaný hořčík

Jako jediný dodavatel na trhu nabízíme jako součást nabídky stanovení koncentrace elektrolytů i měření ionizovaného hořčíku, důležitého parametru při léčbě pacientů na odděleních kardiochirurgie a jednotkách intenzivní péče.