Stat Sensor® Creatinine / eGFR SK

Stat Sensor® Creatinine/eGFR

Jednorázový testovací proužek

Stat Sensor® Creatinine/eGFR je přenosný analyzátor používající jednorázové testovací proužky pro měření kreatininu z plné krve. Patentovaná technologie Multi-Well umožňuje jednoduché, rychlé a přesné vyhodnocení funkce ledvin z kapilární krve, a proto je vhodný pro použití přímo u lůžka pacienta. Model Connectivity vypočítává i hodnotu glomerulární filtrace dle rovnice MDRD nebo CKD-EPI.

Přesnost měření pomocí Stat Sensor® je srovnatelná s laboratorní metodou

Point-of-Care testování se často provádí v nemocnicích u pacientů v kritickém stavu, měření tak musí být zcela přesné, srovnatelné s laboratorními metodami. Takovou kvalitu měření může Stat Sensor®nabídnout.

Stat Sensor® eliminuje interference

Měření prováděná z plné krve jsou náchylná k interferencím vzhledem k obsahu hematokritu ve vzorku. Jedna ze tří měrných komůrek Stat Sensoru® proto měří hematokrit a koriguje výsledky. Přesné výsledky jsou tak získávány v celém rozsahu hematokritu.

Stat Sensor® Kreatinin Xpress Meter

je alternativou pro nemocnice a kliniky, které nevyžadují datové rozhraní / přenos dat. Používá se stejný testovací proužek Multi-Well, který poskytuje analytické výsledky v laboratorní kvalitě a jehož použití je jednoduché, rychlé a snadné.