StatStrip® Glucose / Ketone SK

StatStrip® Glucose/Ketone

Více než 95 publikací uveřejněných od roku 2011 dokládá kvalitu měření systému StatStrip díky korekci interferencí v průběhu analýzy

Systém StatStrip® Glucose/Ketone* pracuje na principu patentované MultiWellTM technologie, která splňuje stále narůstající požadavky kladené na přesnost stanovení u hospitalizovaných pacientů. Systém StatStrip® měří a eliminuje interference, které by mohly způsobit chyby při měření glykémie jako je hematokrit, elektrochemické interference Acetoaminofen, kyselina askorbová a kyselina močová; interference ostatních cukrů, maltózy, galaktózy a xylózy a interference kyslíku.

*Všechny analyzátory StatStrip  jsou dle požadavku zákazníků dostupné i ve verzi bez ketolátek

Testovací proužky StatStrip® vykazují nejlepší shodu s laboratorní metodou

Díky MultiWellTM technologii vykazují testovací proužky StatStrip® mimořádně dobrou shodu s referenční metodou zejména v kritických hodnotách, při hypo- a hyperglykémii. V jedné z nejrozsáhlejších studií (zúčastnilo se 35 nemocnic s 1703 glukometry) prokázal StatStrip®  vynikající shodu s referenční hexokinázovou metodou (stanovení z plazmy), a to v celém koncentračním rozsahu 0,5 - 33,3 mmol/l. 

 StatStrip® měří Beta-Hydroxybutyrát z plné krve

Beta-Hydroxybutyrát z plné krve má lepší výpovědní hodnotu o případné ketoacidóze. Ketolátky stanovené z krve indikují pacientův okamžitý stav, zatímco stanovení z moče může vydávat falešně pozitivní nebo falešně negativní výsledky z důvodu kyselosti moče (moč může být v močovém měchýři po dobu několika hodin); močovou analýzu může ovlivnit i expozice testovacích proužků vzduchem po delší dobu, některé léky (ACE inhibitory) nebo vysoké dávky vitamínu C.

glukóza a ketolátky
glukóza a ketolátky
 Žádné kalibrační kódy

Testovací proužky StatStrip® jsou bez kódu a konzistentní mezi šaržemi. Jsou mimořádně stabilní, s expirací 2 roky a stabilitou 6 měsíců od otevření.

Rozdíly mezi šaržemi u konvenčních glukometrů způsobují různou citlivost k hladině glukózy. Kalibrační kód pak musí být zadáván s každou novou šarží. Nesprávně vložený kalibrační kód může způsobit chybu glykémie až o 43%. 

Měření ketolátek stejným přístrojem

Žádná příprava glukometru ani kalibrace nejsou potřeba. Vložením keto-proužku StatStrip® Glucose/Ketone automaticky rozpozná měřený analyt a konvertuje přístroj do jiného/druhého měřícího režimu.

Datové propojení systémů StatStrip do LIS/NIS

Přístroj StatStrip® Connectivity* může být propojen přes komunikační protokoly TCP/IP a POCT1-A2. Nova Biomedical nabízí snadné řešení pro POCT reprezentované mnoha možnostmi propojení produktů Nova Biomedical, jako SW pro správu seznamu POC operátorů, sběr dat, vizualizaci výsledků a StatStrip E-Learning.

StatStrip® Connectivity Meter je nyní k dispozici i s funkcí bezdrátové sítě!
StatStrip Connectivity* Meter

Snadno čitelná dotyková obrazovka provází uživatele jednoduchým operačním postupem. ID operátora/pacienta může být naskenováno pomocí integrované 1D/2D čtečky čárového kódu, a nebo lze ID zadat pomocí alfanumerické klávesnice na displeji. Abnormální a kritické hodnoty jsou viditelně značeny barevně a symboly. Pro jednoznačnou identifikaci pacienta je na displeji zobrazeno více údajů jako je ID pacienta, jméno, datum narození a mnoho dalších. 

*Všechny přístroje StatStrip® jsou dle požadavku zákazníků dostupné i ve verzi bez stanovení ketolátek.

glukóza a ketolátky
Glukometr StatStrip® Glucose/Ketone Xpress 

Nesíťová verze kombinovaného glukometru na glukózu a ketolátky je alternativním řešením pro pracoviště, kde není konektivita a přesnos výsledků do informačního systému (LIS/NIS) požadována. Glukometr StatStrip Xpress používá k měření stejný testovací proužek a poskytuje stejně validní výsledky bez interferencí jako síťový glukometr StatStrip Connectivity.