Samsung POCT SK

Samsung LABGEOIB10

Vezměte si s sebou laboratoř kamkoliv

S přenosným analyzátorem Samsung LABGEOIB10  šetříte čas i lidské životy.  Vysoce výkonný imunochemický analyzátor se snadnou obsluhou. Různé kombinace vyšetření, snadný postup, plná automatizace a přesné výsledky zlepšují kvalitu péče o pacienta.

 

 Troponin I · NT-proBNP · D-dimery · CK-MB · Myoglobin
B·R·A·H·M·S Procalcitonin · TSH · beta-hCG

Samsung LABGEOPT10

Výsledky za pouhých 7 minut

Biochemický přenosný analyzátor Samsung LABGEOPT10  umožňuje rychlé a přesné stanovení řady parametrů z pouhých 70 µl vzorku plné krve. Zlepšuje dostupnost, rychlost a kvalitu lékařské péče. 

 

ALT (GPT) · AST (GOT)  · ALP · GGT · TBIL · DBIL · ALP · TP · CHOL · AMY
 TRIG · HDL (LDL) · GLU · BUN · CREA · Na · K · Cl · HbA1c

Thermo Fisher Scientific is the global collaboration partner of Samsung for commercialization and co-development of innovative solutions in the POC testing market. Together those companies provide excellent expertise in clinical diagnostics to fulfill customer needs and improve patient management.