Diabetická ketoacidóza (DKA)

Život ohrožující komplikace špatně kontrolovaného diabetu (DM) typu 1, ale může se vyskytnout i u DM typu 2.

DKA se vyskytuje u 65% pacientů mladších 19 let, postihuje až 40% dětí při primární diagnostice a 1,5% až 8% diabetických dětí ročně. Je to hlavní příčina úmrtí u dětí, o nichž je známo, že mají DM 1, což představuje přibližně 85% těchto úmrtí .

 

Na základě údajů ADA (American Diabetic Association) z roku 2003

DKA je rozšířením normálního fyziologického mechanismu, který kompenzuje nízkou dostupnost glukózy v buňkách.

Ve stavu nízké dostupnosti intracelulární glukózy si ji tělo metabolizuje z karbohydrátů při oxidaci tuků. Mastné kyseliny jsou produkovány v adipocytech a transportují se do jater. Rozkládají se na ketolátky (acetoacetát, aceton a beta-hydroxybutyrát), které buňky používají jako alternativní zdroj energie. Tento stav se nazývá ketoacidóza.

Ketolátky mají pH ˂ 7. Pokud není ketóza kompenzována, může akumulace většího množství ketolátek v kombinaci s dehydratací organismu snížit pH krve na kritické hodnoty (pH <7 300).

Podle ADA, Britské odborné společnosti pro diabetes (Diabetes UK), Evropské společnosti pro dětskou endokrinologii a předních endokrinologů je testování ketolátek v krvi důležitou součástí monitorování pacientů během hyperglykemických příhod, koncentrace glukózy vyšší než 14 mmol/l v kombinaci se zvýšenou hladinou ketolátek v krvi predikují DKA s vysokou pravděpodobností.

Indikace pro testování ketolátek v nemocnici zahrnují:

„všechny případy hyperglykémie (glukóza> 14 mmol/l) v kombinaci s akutním klinickým stavem: urgentní stavy, pooperační stavy, stavy vyžadující intenzivní péče, velká dehydratace, oligoanurie atd.“ (1)

„všechny případy hyperglykémie, když je pacient s diabetem hospitalizován.“ (2)

  1. Guerci N et al. dvantage to using capillary blood B-hydroxybutyrate determination for the detection and treatment of diabetic ketosis. Diabetes & Metabolism, 2005.
  2. American Diabetes Association. Tests of Glycemia in diabetes. Diabetes Care 2004; 27 (Suppl.1).
Výhody beta-hydroxybutyrátu ( β -OHB/BHB) v porovnání s obvyklým stanovením ketolátek v moči (Harneova metoda):
  • Obsolentní Harneova metoda detekuje v moči pouze kyselinu acetoctovou, ale při DKA je převládajícím ketonem BHB.
  • Stanovení BHB kvantitativně versus kvalitativní Harneova metoda.
  • Harneova metoda může vydat falešně negativní výsledky při expozici vzorku moče vzduchem. Další nevýhodou této metody je vysoké riziko interferencí.
  • Pro dosažení optimálních a správných výsledků je rozhodující doba odečtu. Odborný laboratorní pracovník musí ignorovat zbarvení, které se objeví asi po 15 s .
  • Přímé měření majoritní frakce BHB v plné krvi v reálném čase má lepší vypovídací hodnotu o klinickém stavu pacienta v době analýzy.
  • Vzorek kapilární krve je dostupnější než vzorek moče.

BHB je lepším indikátorem detekce a léčby DKA než kyselina acetoctová

 “DKA byla u pacientů monitorovaných BHB stanoveného z krve je diagnostikována o 6,5 hodiny dříve než u těch monitorovaných ketolátkami stanovenými semikvantitativně v moči: úspora finančních prostředků na laboratorních vyšetřeních o 29.8% a redukce klinických hodnocení o 70.2%“ (1)

“Pacienti s DKA monitorovaní BHB stanovenými z krve dosáhli stabilizovaného stavu za 17 hodin v porovnání s 28 hodinami u pacientů, u nichž byly monitorovány minoritní frakce stanovené z moče“. (2)

  1. Vanelli M et al. The direct measurement of 3-beta-hydroxy butyrate enhances the management of diabetic ketoacidosis in children and reduces time and costs of treatment. Diabetes Nutr Metab, 2003 Oct-Dec;1(5-6)
  2. Noyes KJ et al. Hydroxybutyrate near-patient testing to evaluate a new end-point for intravenous insulin therapy in the treatment of diabetic ketoacidosis in children. Pediatr Diabetes. 2007 Jun;8(3).
“Pokud je k dispozici monitorování BHB z plné krve, je tato metoda pro diagnostiku a léčbu DKA upřednostňována před stanovením ketolátek v moči.”
ADA Clinical Practice Recommendations: Jan, 2006 Position Statement: Diabetes Care, 2006
Více zajímavých článků najdete v našem znalostním centru.

Systém testovacích proužků pro point-of-care pro měření glukózy a ketolátek.

StatStrip® Glukose Connectivity & Xpress2 Teststreifen-System für den Point-of-Care.

Systém testovacích proužků pro point-of-care pro měření glukózy a ketolátek.

Rychlé doručení.
Vynikající servis.
Spolehlivá technologie.