Analyzátor krevních plynů Stat Profile Prime® Plus

22 kritických parametrů ze vzorku.

Stat Profile Prime® Plus je kombinovaný bezúdržbový analyzátor krevních plynů, pomocí kterého lze stanovit 22 akutních parametrů v co nejkratším čase. Tento analyzátor je možno připojit do informačních systémů a byl vyvinut speciálně pro vyšetření v místě péče.

Stat Profile® Prime Plus BGA-Gerät für den Point-of-Care.
1
Parametry
1 μl
OBJEM VZORKU
~ 1 s
ČAS ANALÝZY

Technologie

MicroSensor Card™ von Nova Biomedical®

Technologie senzorové karty

Všechny Stat Profile Prime® Plus elektrody jsou miniaturizovány na bezúdržbové senzorové kartě, pomocí které je možno měřit všechny parametry včetně kooximetrie.

Maximální efektivita a výkon

Uspořádání jednotlivých komponent systému na senzory a kalibrátory významně zvyšuje efektivitu a výkon Prime® Plus ve srovnání s kazetovými acidobazickými systémy, které disponují pouze jednou kazetou (all in one). Senzorové karty a kazety lze vyměnit během několika vteřin v několika jednoduchých krocích. Nově vložený kalibrátor a kazeta AutoQC nevyžadují žádnou dobu aktivace a zařízení je okamžitě znovu připraveno k provozu. Aktivace nové senzorové karty trvá méně než hodinu.

Jednoduché a intuitivní ovládání

Koncepce analyzátoru preventivně brání přímému kontaktu obsluhy se vzorkem a aspirační jehla je kompatibilní se všemi komerčně dostupnými odběrovými soupravami. Jasná navigace obsluhy umožňuje jednoduché intuitivní ovládání i díky velké barevné dotykové obrazovce. Práce s analyzátorem Prime® Plus proto vyžaduje minimální nároky na školení obsluhujícího personálu.

Microsampling režimu [Nový]

Režim mikrovzorkování vám nabízí panel 11 nouzových parametrů včetně: pH, PCO2, PO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, iMg, Glu a Lac za méně než 2 minuty z kapilární krve.

Máte dotazy týkající se našich analyzátorů krevních plynů?

Parametry

Spektrum parametrů analyzátoru Stat Profile Prime® Plus zahrnuje 22 přímo měřených parametrů relevantních s filozofií Point of Care. Kromě toho nabízí i velké množství kalkulovaných parametrů.

Stat Profile® Prime Plus Full-Panel

pH, pCO2, pO2, Hkt, Hb, SO2, Na, K, Cl, iCa, iMg, Glu, La , TCO2, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, tBil, HbF

Stat Profile® Prime Plus Micromode-Panel [Nový]

pH, PCO2, PO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, iMg, Glu, Lac

Další důležité parametry

Urea (BUN), kreatinin a výpočet eGFR

Poruchy rovnovány iontů Mg++, Na+, K+ a ionizovaného kalcia (Ca++) mohou vést k srdečním arytmiím, ke snížené kontrakci srdečního svalu a úplné zástavě srdce. Prime® Plus je jediný analyzátor, který poskytuje komplexní iontový profil včetně ionizované formy magnézia (Mg++).
Váš tým TECOM
Stat Profile® Prime Plus BGA-Gerät für den Point-of-Care.

Specifikace

Nejdůležitější specifikace Stat Profile Prime® Plus analyzátor krevních plynů.

Objem vzorku

135 µl (Full-Panel), 90 µl (Microsampling)

Čas analýzy

~ 60 seconds

Typ vzorku

Plná krev, kapilární, arteriální, venózní

Rozměry

šířka 35.6 cm x hloubka 39.1 cm x výška 45.7 cm

Kontrola kvality

Plně automatická (interní/externí)

Kalibrace

Plně automatická

Registrace

CE, FDA

Rozhraní

ASTM protokol prostřednictvím sériového portu RS232 TCP / IP, POCT01-A2, HL7

Komunikační protokoly

přes ASTM, HL7 or POCT01-A2

Země původu

USA

Měřící rozsahy

pH 6,50 – 8,00

pCO2 3,0 – 200 mmHg (0,4 – 26,6 kPa)
TCO2 22 – 29 mmol/l
pO2 5,0 – 765 mmHg (0,66 – 102,0 kPa)
SO2% 30 – 100%
Hkt 12 – 70%
Na+ 80 – 200 mmol/L
K+ 1 – 20 mmol/L
Cl- 50 – 200 mmol/L
Ca++ 0,1 – 2,7 mmol/L (0,4 – 10,8 mg/dL)
Mg++ 0,1 – 1,5 mmol/L
Glu 0,8 – 28 mmol/L (15 – 500 mg/dL)
Lak 0,3 – 20 mmol/L
Urea (BUN) 0,5 – 17,2 mmol/L (1,07 – 35,71 mmol/L)
Kreatinin 10 – 660 μmol/L (0,2 – 12 mg/dL)
HHb 0,4 – 40%
O2Hb 1,8 – 100%
MetHb 0,3 – 60%
COHb 0,3 – 60%
tBil 0,5 – 35,1 mg/dL
HbF 0 – 92%
tHb 5 – 25 g/dL
sHb Alert > 1,5%

Máte dotazy k našim ABR analyzátorům?

Ostatní ABR analyzátory.

Stat Profile® Prime Blutgasanalysator für den Point-of-Care.

Stat Profile Prime® ABR analyzátor poskytující až 10 přímo měřených kritických parametrů pro Point of care.

Více než 50% pacientů přijatých na JIP má rozvinutý ledvinové selhání různé závažnosti. Stat Profile Prime® Plus je jediný ABR analyzátor, který umožňuje volitelně stanovit ureu (BUN), kreatinin a eGFR z plné krve pro rychlé posouzení funkce ledvin..
Váš TECOM tým

Související příspěvky.

Článek

Up to 75% of all problems that lead to incorrect measurement results can be traced back to inadequate preanalytics. Nevertheless, in practice, very often too little attention is paid to pre-analytical errors. A pre-analytical error can cause an incorrect result for one parameter while not affecting other parameters.

Článek

By combining these two tests, doctors can reliably assess the kidney function of their patients. When diagnosing acute kidney injury, it is important to measure both BUN and creatinine. For ICU patients, accurate and rapid BUN and creatinine tests are key to diagnosing acute kidney failure (AKI).

Článek

A critical test for ICU patients and patients with acute lung failure. Magnesium in its ionized form is essential to life and in every cell type ...

Rychlé doručení.
Vynikající servis.
Spolehlivá technologie.