Analyzátor krevních plynů Stat Profile Prime® Plus

22 kritických parametrů ze vzorku.

Stat Profile Prime® Plus je kombinovaný bezúdržbový analyzátor krevních plynů, pomocí kterého lze stanovit 22 akutních parametrů v co nejkratším čase. Tento analyzátor je možno připojit do informačních systémů a byl vyvinut speciálně pro vyšetření v místě péče.

Stat Profile® Prime Plus BGA-Gerät für den Point-of-Care.
1
Parametry
1 μl
OBJEM VZORKU
~ 1 s
ČAS ANALÝZY

Technologie

MicroSensor Card™ von Nova Biomedical®

Technologie senzorové karty

Všechny měřící senzory přístroje Stat Profile Prime® jsou miniaturizovány na bezúdržbové kartě, pomocí které je možno měřit všechny parametry včetně kooximetrie.

Maximální efektivita a výkon

Koncepce, kdy jsou  jednotlivé komponenty systému rozděleny na senzory a kalibrátory, významně zvyšuje efektivitu a výkon Prime® Plus ve srovnání s kazetovými acidobazickými systémy, které disponují pouze jednou kazetou (all-in-one). Senzorové karty a kazety lze vyměnit jednoduše během několika vteřin. Nový kalibrátor a kazeta automatické QC nevyžadují žádnou dobu aktivace a zařízení je okamžitě znovu připraveno k provozu. Aktivace nové senzorové karty trvá méně než hodinu.

Jednoduché a intuitivní ovládání

Koncepce analyzátoru brání z preventivních důvodů přímému kontaktu obsluhy se vzorkem. Aspirační jehla umožňuje nasávání vzorku ze všech komerčně dostupných odběrových souprav. Analyzátor má jednoduché intuitivní ovládání pomocí velké barevné dotykové obrazovky. Práce s analyzátorem Prime® Plus proto vyžaduje minimální nároky na školení obsluhujícího personálu.

Režim mikrovzorek [nově]

Režim mikrovzorek nabízí panel 11 akutních parametrů: pH, PCO2, PO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, iMg, Glu a Lac za méně než 2 minuty z kapilární krve.

Máte dotazy týkající se našich analyzátorů krevních plynů?

Parametry

Spektrum parametrů analyzátoru Stat Profile Prime® Plus zahrnuje 22 přímo měřených parametrů c souladu s filosofií Point of Care. Kromě toho nabízí i velké množství kalkulovaných parametrů.

Stat Profile® Prime Plus kompletní nabídka testů

pH, pCO2, pO2, Hkt, Hb, SO2, Na, K, Cl, iCa, iMg, Glu, La , TCO2, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, tBil, HbF

Stat Profile® Prime Plus mikromód [nově]

pH, PCO2, PO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, iMg, Glu, Lac

Další důležité parametry

Urea (BUN), kreatinin a výpočet eGFR

Poruchy rovnováhy iontů Mg++, Na+, K+ a ionizovaného kalcia (Ca++) mohou vést k srdečním arytmiím, ke snížené kontrakci srdečního svalu a úplné zástavě srdce. Prime® Plus je jediný analyzátor, který poskytuje komplexní iontový profil včetně ionizované formy magnézia (Mg++).
Váš tým TECOM
Stat Profile® Prime Plus BGA-Gerät für den Point-of-Care.

Specifikace

Nejdůležitější specifikace Stat Profile Prime® Plus analyzátor krevních plynů.

Objem vzorku

135 µl (kompletní panel), 90 µl (mikrovzorek)

Čas analýzy

~ 60 s

Typ vzorku

Plná krev, kapilární, arteriální, venózní

Rozměry

šířka 35.6 cm x hloubka 39.1 cm x výška 45.7 cm

Kontrola kvality

Plně automatická (interní/externí)

Kalibrace

Plně automatická

Registrace

CE, FDA

Rozhraní

ASTM protokol prostřednictvím sériového portu RS232 TCP / IP, POCT01-A2, HL7

Komunikační protokoly

přes ASTM, HL7 or POCT01-A2

Země původu

USA

Měřící rozsahy

pH 6,50 – 8,00

pCO2 3,0 – 200 mmHg (0,4 – 26,6 kPa)
TCO2 22 – 29 mmol/l
pO2 5,0 – 765 mmHg (0,66 – 102,0 kPa)
SO2% 30 – 100%
Hkt 12 – 70%
Na+ 80 – 200 mmol/L
K+ 1 – 20 mmol/L
Cl- 50 – 200 mmol/L
Ca++ 0,1 – 2,7 mmol/L (0,4 – 10,8 mg/dL)
Mg++ 0,1 – 1,5 mmol/L
Glu 0,8 – 28 mmol/L (15 – 500 mg/dL)
Lak 0,3 – 20 mmol/L
Urea (BUN) 0,5 – 17,2 mmol/L (1,07 – 35,71 mmol/L)
Kreatinin 10 – 660 μmol/L (0,2 – 12 mg/dL)
HHb 0,4 – 40%
O2Hb 1,8 – 100%
MetHb 0,3 – 60%
COHb 0,3 – 60%
tBil 0,5 – 35,1 mg/dL
HbF 0 – 92%
tHb 5 – 25 g/dL
sHb Alert > 1,5%

Máte dotazy k našim ABR analyzátorům?

Ostatní ABR analyzátory.

Stat Profile® Prime Blutgasanalysator für den Point-of-Care.

Stat Profile Prime® ABR analyzátor poskytující až 10 přímo měřených kritických parametrů pro Point of care.

Více než 50% pacientů přijatých na JIP má rozvinuté ledvinové selhání různé závažnosti. Stat Profile Prime® Plus je jediný ABR analyzátor, který umožňuje volitelně stanovit ureu (BUN), kreatinin a eGFR z plné krve pro rychlé posouzení funkce ledvin.
Váš TECOM tým

Související příspěvky.

Článek

Až 75% všech problémů, které vedou k nesprávným výsledkům měření, lze zpětně vysledovat jako nesprávně provedená preanalytická fáze. V praxi se však chybám úpreanalytiky velmi často věnuje příliš malá pozornost. Preanalytická chyba může způsobit nesprávný výsledek selektivně pro jeden parametr, aniž by to ovlivnilo ostatní parametry.

Článek

Kombinací těchto dvou testů mohou lékaři spolehlivě posoudit funkci ledvin pacienta. Při diagnostice akutního poškození ledvin je důležité měřit BUN i kreatinin. U pacientů na JIP jsou přesné a rychlé testy BUN a kreatininu klíčem k diagnostice akutního selhání ledvin (AKI).

Článek

Kritický test pro pacienty na JIP a pacienty s akutním selháním plic. Hořčík v ionizované formě je nezbytný pro život a v každém typu buněk ..

Rychlé doručení.
Vynikající servis.
Spolehlivá technologie.