Vítejte na našem informačním portálu.

Na našem informačním portálu najdete zajímavé články v následujících oblastech:

Poslední příspěvky:

Příspěvek:

Toto stanovení laktátu se provádí aby se ověřilo, zda při porodu nedošlo k hypoxii plodu.

Příspěvek:

Kombinací těchto dvou testů mohou lékaři spolehlivě posoudit funkci ledvin pacienta. Při diagnostice akutního poškození ledvin je důležité měřit ureu i kreatinin. U pacientů na JIP jsou přesné a rychlé testy urey a kreatininu klíčem k diagnostice akutního selhání ledvin (AKI).

Příspěvek:

Až 75% všech problémů, které vedou k nesprávným výsledkům měření, souvisejí s nesprávně provedenou preanalytickou fází měření. V praxi se však chybám preanalytiky věnuje příliš malá pozornost. Preanalytická chyba může způsobit nesprávný výsledek jednoho parametru, aniž by to ovlivnilo ostatní parametry.

Příspěvky k POCT:

Příspěvek:

Detekce a léčba sepse získala vysokou prioritu v intenzivní péči po celém světě a je známkou kvality péče v některých systémech zdravotní péče.

Příspěvek:

Kritický test pro pacienty na JIP a pacienty s akutním selháním plic. Hořčík v ionizované formě je nezbytný pro život a v každém typu buněk ...

Příspěvek:

Život ohrožující komplikace nedostatečně kompenzovsé cukrovky typu 1 a 2. DKA se vyskytuje u 65% pacientů mladších 19 let.

Příspěvek:

Toto stanovení laktátu se provádí aby se ověřilo, zda při porodu nedošlo k hypoxii plodu.

Příspěvek:

Kombinací těchto dvou testů mohou lékaři spolehlivě posoudit funkci ledvin pacienta. Při diagnostice akutního poškození ledvin je důležité měřit BUN i kreatinin. U pacientů na JIP jsou přesné a rychlé testy BUN a kreatininu klíčem k diagnostice akutního selhání ledvin (AKI).

Příspěvek:

Až 75% všech problémů, které vedou k nesprávným výsledkům měření, lze zpětně vysledovat jako nesprávně provedená preanalytická fáze. V praxi se však chybám úpreanalytiky velmi často věnuje příliš malá pozornost. Preanalytická chyba může způsobit nesprávný výsledek selektivně pro jeden parametr, aniž by to ovlivnilo ostatní parametry.

Příspěvek:

Imunoanalýza/imunotest je biochemická metoda, která využívá vazebnou specificitu reakce antigen-protilátka k měření přítomnosti nebo koncentraci analytu v biologickém vzorku. Imunotesty se používají v klinických laboratořích, mimo jiné k detekci nebo monitorování drog a testování potravin.

Příspěvky související s biotechnologiemi:

V současné době nejsou k dispozici žádné příspěvky.

Webináře:

Nova Biomedical®  nabízí celou řadu zajímavých webinářů v oblastech point-of-care, intenzivní medicíny a biotechnologií.

Rychlé doručení.
Vynikající služba.
Spolehlivá technologie.