Vítejte v TECOMU

TECOM ANALYTICAL SYSTEMS je výhradním distributorem produktů společnosti NOVA BIOMEDICAL. Najdete nás v Rakousku, Maďarsku, v České republice a na Slovensku.

NH4+ · Albumin (ALB) · Alkalická fosfatáza (ALP) · Alaninaminotransferáza (ALT/GPT) · Amyláza (AMS) · Asparátaminotransferáza (AST/GOT) · Choriogonadotropin (beta-hCG) · životaschoponost buněk · buněčné průměry · CK-MB · Chloridy · Cholesterol (CHOL) · Karbonylhemoglobin (COHb) · Kreatinin (Crea)· D-dimery · Přímý bilirubin (DBIL) · Erytrocyty (RBC) · Fosfáty · Gammaglutamyltransferáza (GGT) · Glukóza · Glutamát · Glutamin · Granulocyty · HbA1c · HDL-cholesterol · Hematokrit (Hct) · Hemoglobin (Hb) · Deoxyhemoglobin (HHb) · IgG · Ionizovaný vápník· Ionizovaný hořčík · Ketolátky · Laktát · Leukocyty (WBC) · Lymfocyty · MCH · MCHC · MCV · MetHb · Monocyty · MPV · Myoglobin · NT-proBNP · Oxyhemoglobin (O2Hb) · Osmolalita · pCO2 · B·R·A·H·M·S Prokalcitonin (PCT) · PDW · Krevní destičky (PLT) · pH · pO2 · Draselný iont (K+) · RDW · Saturace hemoglobinu kyslíkem (SO2%) · Sodný iont (Na+) · Celkový bilirubin (TBIL) · Triacylglyceroly (TG) · Celková hustota buněk · Celková bílkovina (CB) · Troponin I · Tyreotropin (TSH) · Močovina (Urea/BUN) · Hustota životaschopných buněk

TECOM ANALYTICAL SYSTEMS

byl založen v roce 1989 ve Vídni a neustále  rozšiřuje své pole působnosti. Máme pobočky v Rakousku, Maďarsku, v České republice a na Slovensku.
TECOM ANALYTICAL SYSTEMS dodává a servisně zajišťuje POCT analyzátory používané v intenzivní péči o kriticky nemocné pacienty. Součástí našeho portfolia jsou rovněž multiparametrické systémy pro  biotechnologické, farmaceutické a průmyslové využití.
Dodáváme i proužkový laktátometr používaný pro stanovení optimální tréninkové zátěže u sportovců.

NAŠE PRODUKTY

TECOM ANALYTICAL SYSTEMS je výhradním distributorem produktů společnosti NOVA BIOMEDICAL.
Nenabízíme pouze produkty, ale dodáváme také spotřební materiál a zajišťujeme veškerou servisní podporu pro nemocnice, polikliniky, praktické lékaře, veterinární lékaře, výzkumná pracoviště a farmaceutický průmysl.
Kromě toho dodáváme i přístroj pro stanovení laktátu ve sportovní medicíně.
Pokud chcete zjistit více o přístroji Lactate Plus, prosím klikněte zde.

NOVA BIOMEDICAL

je největší privátně vlastněnou společností na in vitro diagnostiku (IVD) v USA. Kromě toho je NOVA BIOMEDICAL jednou z 25 největších IVD společností na světě.
Ačkoliv analyzátory NOVA BIOMEDICAL poskytují nejširší sestavu statimových testů, výsledky jsou poskytovány v nejkratším čase za nejnižší náklady.
Pro více informací prosím klikněte na StatProfile, StatStrip a StatSensor a systémy BioProfile.