StatStrip® Laktát, hemoglobinu a hematokritu POCT analyzátor

Jediný Point of Care analyzátor, který přímo měří hemoglobin a hematokrit.

StatStrip® pro měření hemoglobinu a hematokritu je jediný POC systém, který nabízí screening a monitorování anémie přímo změřenými hodnotami Hb a Hct, namísto vypočítaných. Tento zásadní průlom byl umožněn díky novým patentovaným elektrochemickým technologiím vyvinutým společností Nova Biomedical. Kromě dalších benefitů, jako je kapilární odběr krve (1,6 μL) a doba analýzy 40 sekund, umožňuje StatStrip® Hb / Hct okamžitá klinická rozhodnutí.

Aplikace:

Krevní banky | Dialyzační centra | sanitní vozy ZZS | Nemocniční oddělení Onkologické kliniky | Prenatální péče

StatStrip® Connectivity und Xpress2 Hämoglobin und Hämatokrit Teststreifen-System für den Point-of-Care.

Dostupné modely.

StatStrip® Xpress 2 Hämoglobin und Hämatokrit Teststreifen-System für den Point-of-Care.

StatStrip® Xpress 2 Hb/Hct + laktát

parametry

Hemoglobin | Hematokrit | Laktát

Objem vzorku

1,6 µl (Hb/Hct), 0,6 µl (laktát)

Doba analýzy

40 s (Hb/Hct), 13 s (laktát)

Ejektor

Ano

Kalibrační kódy

Ne

Vnitřní kontrola kvality

3

Dotyková obrazovka

Ne

Integrovaná čtečka čárových kódů

Ne

Datové připojení

Ne

WiFi

Ne

StatStrip® Connectivity Hämoglobin und Hämatokrit Teststreifen-System für den Point-of-Care.

StatStrip® Hb/Hct + laktát

parametry

Hemoglobin | Hematokrit | Laktát

Objem vzorku

1,6 µl (Hb/Hct), 0,6 µl (laktát)

Doba analýzy

40 s (Hb/Hct), 13 s (laktát)

Ejektor

Ano

Kalibrační kódy

Ne

Vnitřní kontrola kvality

3

Dotyková obrazovka

Ano

Integrovaná čtečka čárových kódů

Ano (Connectivity Modell, 1D / 2D)

Datové připojení

Ano

WiFi

Ano (model konektivity, volitelně)

Technologie

Rychlá a přesná diagnostika anémie.

Pro přesnou diagnostiku anémie je nutné stanovení obou parametrů, hemoglobinu i hematokritu¨. Konvenční POC hemoglobinometry nebo POC acidobazické analyzátory hodnotu Hct počítají. Vypočtené hodnoty Hct jsou založeny na normálním poměru Hb a Hct [Hkt% = 3 x Hb (g / dL)], a proto neposkytují přesné výsledky, pokud se hodnota Hct odchyluje od normy. To je patrné zejména u strukturálních abnormalit erytrocytů, u hemoglobinopatií a u hemolytické anémie způsobené infekčními, autoimunitními nemocemi, toxiny, léky a chemikáliemi. Pokud pacient trpí těmito onemocněními, musí být k dispozici měřená hodnota Hct, protože kalkulovaná hodnota s sebou může nést chybu a negativně ovlivnit průběh terapie. Hodnoty změřené analyzátorem StatStrip Hb/Hct vykazují vynikající shodu s laboratorní metodou.

StatStrip® Teststreifen-Technologie von Nova Biomedical®

StatStrip® - technologie testovacích proužků

StatStrip® Multi-Well ™ testovací proužky poskytují prokázanou vynikající shodu s referenčními metodami.

Další výhody:

  • Dlouhá expirace
  • Přesnost není ovlivněna různými šaržemi
  • Bez nutnosti zadávání kalibračních kódů
  • Vynikající shoda s laboratorními systémy

Efektivita a bezpečná manipulace.

Díky kapilárnímu typu vzorku není nutné použití drahých odběrových souprav nutných pro odběr žilní krve a odpadají náklady na stanovení Hb, Hct a laktátu v laboratoři. Díky jednorázovému biosenzoru/testovacímu stripu umožňuje StatStrip Hb / Hct přesné POC stanovení s minimálními provozními náklady a lze jej používat ve všech zdravotnických zařízeních. Podobně jako u glukometrů StatStrip ani testovací proužky na Hb/Hct nepracují s kalibračními kódy. Vysunutí testovacího proužku pomocí ejektoru znamená bezkontaktní likvidaci použitého proužku a tím preventivně brání kontaktu obsluhy s potenciálně infekčním biologickým materiálem a splnění nejpřísnějších hygienických standardů. Analýza sestává ze tří jednoduchých kroků. Díky své kompaktní a lehké konstrukci není StatStrip Hb / Hct ani o polovinu menší než ostatní POC systémy, které měří pouze hemoglobin. Velká barevná obrazovka je lépe čitelná než černobílý displej jiných systémů.

Máte otázky k našim POCT systémům?

Konektivita

Systém StatStrip® přesné monitorování glykémie a přenos výsledků do informačních systémů nemocnice (LIS/NIS).

Použitím SW NovaNet ™ je umožněna správa dat a přístrojů a tento SW je použitelný pro všechny analyzátory Nova Biomedical®, systém StatStrip® může být připojen do datové sítě použitím TCP / IP a POCT1-A2 protokolu. Tento uživatelsky přátelský point-of-care systém umožňuje správu uživatelů, veškerých dat (pacientských výsledků i výsledků IQC) a posílání textových zpráv do analyzátorů (např. proveďte měření QC).

Nova Biomedical® poskytuje rozšířený e-learningový program pro pravidelnou certifikaci obsluhujícího personálu.

Díky integrované čtečce čárových kódů lze zadat ID pacienta i operátora/obsluhy (1D / 2S) nebo lze identifikační údaje zadat pomocí alfanumerické klávesnice. Výsledky, které jsou mimo fyziologické rozmezí jsou symboly a barevně označeny. Další důležité informace kromě ID pacienta, např.jméno a datum narození mohou být zobrazeny na displeji jako další kontrola správnosti zadaných údajů.

Výhody datového připojení:

Máte další otázky k našim POC přístrojům?

Specifikace

StatStrip® Xpress 2 Hämoglobin und Hämatokrit Teststreifen-System für den Point-of-Care.

StatStrip® Xpress2 hemoglobin / hematokrit + laktát

Objem vzorku

1,6 µl (Hb/Hct), 0,6 µl (laktát)

Doba analýzy

40 s (Hb/Hct), 13 s (laktát)

Typ vzorku

Plná krev venózní, kapilární

Rozměry

Výška 9.8 cm x šířka 6.1 cm x hloubka 2.3 cm

Vnitřní kontrola kvality

3 hladiny

Registrace

CE, FDA

Paměť (vnitřní)

400 výsledků (včetně QC)

Země původu

USA

Zdroj napájení

2x AAA baterie

Měřící rozsah

Hemoglobin 5 – 22 g/dL

Hematokrit 15 – 65%

Laktát 0,3 – 20,0 mmol/L

 

Výhody

Barevný displej, ejektor

StatStrip® Connectivity Hämoglobin und Hämatokrit Teststreifen-System für den Point-of-Care.

StatStrip® Connectivity hemoglobin / hematokrit + laktát

Objem vzorku

1,6 µl (Hb/Hct), 0,6 µl (laktát)

Doba analýzy

40 s (Hb/Hct), 13 s (laktát)

Typ vzorku

Plná krev venózní, kapilární

Rozměry

výška 14.7 cm x šířka 7.9 cm x hloubka 3.0 cm

Vnitřní kontrola kvality

3 hladiny

Registrace

CE, FDA

Paměť (vnitřní)

1,200 výsledků (včetně QC)

Země původu

USA

Zdroj napájení

Li-polymerová baterie

Měřící rozsah

Hemoglobin 5 – 22 g/dL

Hematokrit 15 – 65%

Laktát 0,3 – 20,0 mmol/L

Výhody

Dotyková obrazovka, čtečka čárových kódů, ejektor, dokovací stanice

Komunikační protokoly

Přenos do datové sítě prostřednictvím Novanet ™ (ASTM, HL7 or POCT01-A2)

Více POCT analyzátorů

StatStrip® Glukose Connectivity & Xpress2 Teststreifen-System für den Point-of-Care.

Síťové připojení POCT stripových systémů pro stanovení glykémie a ketolátek.

StatSensor® Kreatinin Connectivity & Xpress2 Teststreifen-System für den Point-of-Care.

Síťové připojení POCT stripových systémů pro stanovení kreatininu.

StatStrip® Laktat Connectivity & Xpress Teststreifen-System für den Point-of-Care.

Síťové připojení POCT stripových systémů pro stanovení laktátu.

Související příspěvky.

Příspěvek:

Život ohrožující komplikace nedostatečně kontrolované cukrovky typu 1 a příležitostně typu 2. DKA se vyskytuje u 65% pacientů mladších 19 let.

Příspěvek:

Až 75% všech problémů, které vedou k nesprávným výsledkům měření, lze zpětně vysledovat jako nesprávně provedená preanalytická fáze. V praxi se však chybám úpreanalytiky velmi často věnuje příliš malá pozornost. Preanalytická chyba může způsobit nesprávný výsledek selektivně pro jeden parametr, aniž by to ovlivnilo ostatní parametry.

Příspěvek:

Provádí se stanovení laktátu, aby se zjistilo, zda při porodu nedošlo k hypoxii plodu.

Rychlé doručení.
Vynikající servis.
Spolehlivá technologie.