Analyzátor buněčných kultur BioProfile® FLEX2

Automatický analyzátor buněčných kultur s bezúdržbovými senzory.

Kombinace nejmenšího možného objemu vzorku, rychlé analýzy a téměř nulové údržby činí z analyzátoru BioProfile® FLEX2 první volbu pro analýzy v mini/mikroreaktorových systémech. Kromě toho má modulární strukturu a díky tomu je flexibilní.

Kompletní spektrum zahrnuje:

Glukóza, laktát, glutamin, glutamát, NH4+, sodík, draslík, ionizovaný vápník, pH , pCO2 , PO2 , osmolalita, celkový počet buněk,  počet živých buněk, životaschopnost buněk a průměr buněk.

Bioprofile® FLEX 2 Cell Culture Analyzer

Dostupné moduly:

Základní modul plynů
a pH

Parametry

pH, pCO2 , pO2
(mikrosenzorová karta)

Základní
chemický modul

Parametry

Glukóza, laktát, glutamin, glutamát, NH4+, Na+, K+, Ca++

Osmometr

Parametry

Osmolalita
(48 pozic)

Modul CDV pro stanovení celkového počtu a životaschopnosti buněk

Parametry

Celkový počet buněk, počet živých buněk, průměr buněk
(digitální zobrazení)

Volitelné
online vzorkování

K dispozici je množství online připojení k odběru vzorků nezávislých na škálování bioreaktorů.

Technologie

Malý objem vzorku a rychlý čas analýzy.

Celý panel 16 parametrů je zpracován během 4 minut a objem vzorku je pouhých 265 µl. Lze měřit i selektivně, jednotlivé kombinace parametrů (např. pH, krevní plyny/ionty) pak vyžadují 120 µl vzorku a doba analýzy je pak kratší než 2 minuty. V porovnání s předchozím modelem má FLEX2 požadovaný objem vzorku nižší o 75% a doba analýzy je kratší o více než 2 minuty.

MicroSensor Card™ von Nova Biomedical®

Bezúdržbová technologie senzorové karty.

Díky bezúdržbové technologii senzorové karty Nova Biomedical® úplně odpadá servisní údržba, která byla běžná u konvenčních analyzátorů s klasickými elektrodami. Všechny elektrody jsou nyní umístěny na senzorové kartě, která má formát kreditní karty a její výměna trvá několik sekund.

Ideální pro GMP (Good manfacture practice)

Uživatelsky přátelský software plně vyhovuje 21 CFR část 11. Stabilita je výrobcem garantovaná pomocí nejnovějších technologií a průběžných aktualizací. Tento analyzátor pro biotechnologie plně vyhovuje správné výrobní praxi (GMP).

Automatická kontrola kvality „na palubě“ analyzátoru.

Automatická kontrola kvality FLEX2 šetří hodiny práce ve srovnání s manuálním měřením více úrovní QC roztoků ve formě ampulí. Kapalné interní kontroly kvality v přístroji FLEX2 opatřené RFID čipem jsou stabilní po celou dobu expirace kalibrační kazety (30 dní). Kontrola kvality je prováděna automaticky v časech nastavených uživatelem.

Analýza z mikrotitračních destiček (96 jamek).

Kromě analýzy ze stříkaček nebo z integrovaného karuselu s 24 pozicemi lze využít u analyzátoru BioProfile® FLEX2 také mikrotitrační destičku s 96 jamkami. Výhodou je, že mikrodestičku lze použít více než jednou.

Máte otázky k našemu analyzátoru buněčných kultur?

Systémová integrace s analyzátorem BioProfile® FLEX2.

Automatizace je v dnešní době jedním z nějúčinnějších opatření k optimalizaci biotechnologických procesů. Automatizace ušetří hodiny práce odborného personálu, zatímco je eliminováno mnoho zdrojů chyb jako je nedostatečná příprava vzorku, jeho nedostatečné promíchání nebo použití expirujícího spotřebního materiálu a reagencií. Výsledky pH a metabolitů stanovené elektrodami integrovanými v bioreaktorech stále nejsou kvalitativně srovnatelné s nejmodernějšími analyzátory typu FLEX2, které byly speciálně vyvinuty pro analýzu buněčných kultur. Totéž platí pro manuální stanovení celkového počtu a životaschopnosti buněk prováděné odbornými laboratorními pracovníky, které je vždy ovlivněno jejich individuálním vnímáním a interpretací.

Díky univerzálnosti nastavení, škálovatelným možnostem automatizace analyzátorů z řady FLEX2 od mini- a mikroreaktorových systémů typu Sartorius ambr 15/250 až po produkční fermentory.

FLEX2 umožňuje automatické stanovení všech klíčových parametrů včetně celkového počtu, životaschopnosti buněk a osmolality z minimálního množství vzorků odebraných přímo z reaktorů. Analýza trvá jen několik minut a na rozdíl od analyzátorů jiných výrobců lze FLEX2 použít k manuálním individuálním analýzám stejně jako k analýzám na mikrotitrační destičce nebo k online integracím.

Všechny výsledky změřené na analyzátoru FLEX2 mohou být průběžně zpracovávány v reálném čase přes přímé datové rozhraní systému Sartorius ambr a přes OPC rozhraní ostatních systémů a použít je jako spouštěč procesu série kontrolních měření.

Plně automatizované monitorování bioprocesů eliminuje téměř všechny chyby způsobené lidským faktorem. Díky tomu je proces harmonizace jednodušší pro společnosti s více pobočkami.

Rádi vám poradíme s individuálními automatizačními řešeními, která přesně splňují vaše požadavky.

Máte dotazy k našim analyzátorům pro biotechnologie?

BioProfile® FLEX 2 Zellkulturanalysegerät für die Biotechnologie und Pharmazie

Specifikace

Nejdůležitější specifikace analyzátoru BioProfile® FLEX2, analyzátoru buněčných kultur.

Objem vzorku

135 µl – 265 µl

Doba analýzy

120 – 270 s

Rozměry

šířka 43 cm x hloubka 64 cm x výška 61 cm

Kontrola kvality

Plně automatická (externí/interní)

Kalibrace

Plně automatická kalibrace

Schválení

Splňuje OPC, PAT, vyhovuje 21 CFR část 11

Země původu

USA

Messbereiche

Analyt                 Měřící rozsah     Rozlišení         Metoda

Glukóza               0.10 – 60.0 g/L*                 0.05 g/L               Biosenzor

Laktát                 0.10 – 24.0 g/L*                 0.05 g/L               Biosenzor

Glutamin         0.10 – 24.0 mmol/L*        0.05 mmol/L      Biosenzor

Glutamát         0.10 – 24.0 mmol/L*        0.05 mmol/L      Biosenzor

Amonný iont       0.2 – 100.0 mmol/L             0.01 mmol/L      Přímá ISE

pH                         5.000 – 8.000                       0.001                     Přímá ISE

PCO2                    3.0 – 300.0 mmHg             0.1 mmHg           Přímá ISE

PO2                       3.0 – 500.0 mmHg             0.1 mmHg           Klarkova elektroda

Sodný iont                 40 – 1200 mmol/L              0.1 mmol/L         Přímá ISE

Drselný iont          1.0 – 400.0 mmol/L           0.01 mmol/L      Přímá ISE

Vápenatý iont               0.10 – 40.0 mmol/L           0.01 mmol/L      Přímá ISE

Osmolalita              0 – 2000 mOsm/kg           1 mOsm/kg        snížení bodu tuhnutí

Buněčný průměr       4 – 70 μm                              N/A                       Digitální zobrazení?

Buněčný Denzita         100,000 – 160,000,000 cells/mL N/A           Digitální zobrazení

% životaschopnost          0–100%                                N/A                       Digitální zobrazení

Další analyzátor pro biotechnologie.

Biotech Prime Multitest Analyzer für die Biotechnologie und Pharmazie

Biotech Prime®

Kompaktní analyzátor buněčných kultur s bezúdržbovou technologií senzorové karty.

Související příspěvky.

Příspěvek:

Kritický test pro pacienty na JIP a pacienty s akutním selháním plic. Hořčík v ionizované formě je nezbytný pro život a v každém typu buněk ...

Příspěvek:

Kombinací těchto dvou testů mohou lékaři spolehlivě posoudit funkci ledvin pacienta. Při diagnostice akutního poškození ledvin je důležité měřit BUN i kreatinin. U pacientů na JIP jsou přesné a rychlé testy BUN a kreatininu klíčem k diagnostice akutního selhání ledvin (AKI).

Příspěvek:

Imunoanalýza/imunotest je biochemická metoda, která využívá vazebnou specificitu reakce antigen-protilátka k měření přítomnosti nebo koncentraci analytu v biologickém vzorku. Imunotesty se používají v klinických laboratořích, mimo jiné k detekci nebo monitorování drog a testování potravin.

Rychlé doručení.
Vynikající servis.
Spolehlivá technologie.