Analyzátor buněčných kultur BioProfile® FLEX2

Automatický analyzátor buněčných kultur s bezúdržbovými senzory.

Kombinace nejmenšího možného objemu vzorku, rychlé analýzy a nulové údržby činí z analyzátoru BioProfile® FLEX2 první volbu pro analýzy v mini/mikroreaktorových systémech. Kromě toho má modulární strukturu a díky tomu je flexibilní.

Kompletní spektrum zahrnuje:

Glukóza, laktát, glutamin, glutamát, NH4+, sodík, draslík, ionizovaný vápník, pH , pCO2 , PO2 , osmolalita, celkový počet buněk,  počet živých buněk , životaschopnost buněk a průměr buněk.

Bioprofile® FLEX 2 Cell Culture Analyzer

Dostupné moduly.

Základní modul krevních plyny a pH

Parametry

pH, PCO2 , PO2

(mikrosenzorová karta)

Základní + chemický modul

Parametry

Glukóza, laktát, glutamin, glutamát, NH4+, Na+, K+, Ca++

Volitelná možnost: osmometr

Parametry

Osmolalita

(48 pozic)

Volitelná možnost: modul pro stanovení celkového počtu a životaschopnosti buněk

Parametry

Celkový počet buněk, počet živých buněk, průměr buněk

(digitální zobrazení)

Volitelné: Online vzorkování

K dispozici je online řada vzorků nezávislých na měřítku

Technologie

Malý objem vzorku a rychlý čas analýzy.

Celý panel 16 parametrů je zpracován během 4 minut a objem vzorku je pouhých 265 µl. Lze měřit i selektivně, jednotlivé kombinace parametrů (např. pH, krevní plyny/ionty) pak vyžadují 120 µl vzorku a doba analýzy je pak kratší než 2 minuty. V porovnání s předchozím modelem má FLEX2 jpožadovaný objem vzorku nižší o 75% a doba analýzy je kratší o více než 2 minuty.

MicroSensor Card™ von Nova Biomedical®

Bezúdržbová technologie senzorové karty.

Díky bezúdržbové technologii senzorové karty Nova Biomedical® úplně odpadá servisní údržba, která byla běžná u konvenčních analyzátorů s klasickými elektrodami. Všechny elektrody jsou nyní umístěny na senzorové kartě, která má formát kreditní karty a její výměna trvá několik sekund.

Ideální pro GMP (Good manfacture practice)

Uživatelsky přátelský software plně vyhovuje 21 CFR část 11. Stabilita je výrobcem garantovaná pomocí nejnovějších technologií a průběžných aktualizací. Tento analyzátor pro biotechnologie plně vyhovuje správné výrobní praxi (GMP).

Automatická kontrola kvality „na palubě“ analyzátoru.

Automatická kontrola kvality na palubě analyzátoru šetří hodiny práce v porovnání s manuálním prováděním kontrolního měření pomocí QC roztoků ve formě ampulí. Kapalná interní kontrola kvality je součástí kalibračního zásobníku, je opatřená čipem, je stabilní po celou dobu expirace kalibrační kazety (30 dní) a je prováděna automaticky v režimu přesně definovaném uživatelem.

Analýza z mikrotitračních destiček (96 jamek).

Kromě analýzy ze stříkaček nebo integrovaného karuselu s 24 pozicemi lze využít u analyzátoru BioProfile® FLEX2 také mikrotitrační destičku s 96 jamkami. Výhodou tohoto způsobu analýzy je, že mikrodestičku lze použít víc než jednou.

Máte otázky k našemu analyzátoru buněčných kultur?

Systémová integrace s analyzátorem BioProfile® FLEX2.

Automatizace je v dnešní době jedním z nějúčinnějších opatření k optimalizaci biotechnologických procesů. Automatizace ušetří hodiny práce odborného personálu, zatímco je eliminováno mnoho zdrojů chyb jako je nedostatečná příprava vzorku, jeho nedostatečné promíchání nebo použití expirujícího spotřebního materiálu a reagencií. Výsledky pH a metabolitů stanovené elektrodami integrovanými v bioreaktorech stále nejsou kvalitativně srovnatelné s nejmodernějšími analyzátory typu FLEX2, které byly speciálně vyvinuty pro analýzu buněčných kultur. Totéž platí pro manuální stanovení celkového počtu a životaschopnosti buněk prováděné odbornými laboratorními pracovníky, které je vždy ovlivněno jejich individuálním vnímáním a interpretací.

Díky univerzálnosti nastavení, škálovatelným možnostem automatizace analyzátorů z řady FLEX2 od mini- a mikroreaktorových systémů typu Sartorius ambr 15/250 až po produkční fermentory.

FLEX2 umožňuje automatické stanovení všech klíčových parametrů včetně celkového počtu, životaschopnosti buněk a osmolality z minimálního množství vzorků odebraných přímo z reaktorů. Analýza trvá jen několik minut a na rozdíl od analyzátorů jiných výrobců lze FLEX2 použít k manuálním individuálním analýzám stejně jako k analýzám na mikrotitrační destičce nebo k online integracím.

Všechny výsledky změřené na analyzátoru FLEX2 mohou být průběžně zpracovávány v reálném čase přes přímé datové rozhraní systému Sartorius ambr a přes OPC rozhraní ostatních systémů a použít je jako spouštěč procesu série kontrolních měření.

Plně automatizované monitorování bioprocesů eliminuje téměř všechny chyby způsobené lidským faktorem. Díky tomu je proces harmonizace jednodušší pro společnosti s více pobočkami.

Rádi vám poradíme s individuálními automatizačními řešeními, která přesně splňují vaše požadavky.

Máte dotazy k našim analyzátorům pro biotechnologie?

BioProfile® FLEX 2 Zellkulturanalysegerät für die Biotechnologie und Pharmazie

Specifikace

Nejdůležitější specifikace analyzátoru BioProfile® FLEX2, analyzátoru buněčných kultur.

Objem vzorku

135 µl – 265 µl

Doba analýzy

120 – 270 s

Rozměry

šířka 43 cm x hloubka 64 cm x výška 61 cm

Kontrola kvality

Plně automatická (externí/interní)

Kalibrace

Plně automatická kalibrace

Schválení

Splňuje OPC, PAT, vyhovuje 21 CFR část 11

Země původu

USA

Messbereiche

Analyt                 Měřící rozsah     Rozlišení         Metoda

Glukóza               0.10 – 60.0 g/L*                 0.05 g/L               Biosenzor

Laktát                 0.10 – 24.0 g/L*                 0.05 g/L               Biosenzor

Glutamin         0.10 – 24.0 mmol/L*        0.05 mmol/L      Biosenzor

Glutamát         0.10 – 24.0 mmol/L*        0.05 mmol/L      Biosenzor

Amonný iont       0.2 – 100.0 mmol/L             0.01 mmol/L      Přímá ISE

pH                         5.000 – 8.000                       0.001                     Přímá ISE

PCO2                    3.0 – 300.0 mmHg             0.1 mmHg           Přímá ISE

PO2                       3.0 – 500.0 mmHg             0.1 mmHg           Klarkova elektroda

Sodný iont                 40 – 1200 mmol/L              0.1 mmol/L         Přímá ISE

Drselný iont          1.0 – 400.0 mmol/L           0.01 mmol/L      Přímá ISE

Vápenatý iont               0.10 – 40.0 mmol/L           0.01 mmol/L      Přímá ISE

Osmolalita              0 – 2000 mOsm/kg           1 mOsm/kg        snížení bodu tuhnutí

Buněčný průměr       4 – 70 μm                              N/A                       Digitální zobrazení?

Buněčný Denzita         100,000 – 160,000,000 cells/mL N/A           Digitální zobrazení

% životaschopnost          0–100%                                N/A                       Digitální zobrazení

Další analyzátor pro biotechnologie.

Biotech Prime Multitest Analyzer für die Biotechnologie und Pharmazie

Biotech Prime®

Kompaktní analyzátor buněčných kultur s bezúdržbovou technologií senzorové karty.

Související příspěvky.

Příspěvek:

Kritický test pro pacienty na JIP a pacienty s akutním selháním plic. Hořčík v ionizované formě je nezbytný pro život a v každém typu buněk ...

Příspěvek:

Kombinací těchto dvou testů mohou lékaři spolehlivě posoudit funkci ledvin pacienta. Při diagnostice akutního poškození ledvin je důležité měřit BUN i kreatinin. U pacientů na JIP jsou přesné a rychlé testy BUN a kreatininu klíčem k diagnostice akutního selhání ledvin (AKI).

Příspěvek:

Imunoanalýza/imunotest je biochemická metoda, která využívá vazebnou specificitu reakce antigen-protilátka k měření přítomnosti nebo koncentraci analytu v biologickém vzorku. Imunotesty se používají v klinických laboratořích, mimo jiné k detekci nebo monitorování drog a testování potravin.

Rychlé doručení.
Vynikající servis.
Spolehlivá technologie.