Laktát – důležitý marker pro detekci sepse.

Rozpoznání a léčba sepse se stalo celosvětovou prioritu v intenzivní medicíně a indikátorem kvality některých systémů zdravotní péče.

V posledních letech bylo stanovení laktátu v plné krvi vyhodnoceno jako časný marker v diagnostice sepse a septického šoku a má klinický význam při hodnocení reakce organismu na resuscitaci.

Elevace hladiny laktátu může naznačovat hypoxii tkání a používá se k hodnocení příčiny poruch acidobazické rovnováhy. Produkce kyseliny mléčné může vést k laktátové acidóze. Tři hlavní příčiny laktátové acidózy jsou sepse, extrémní ztráta krve nebo otrava jedem.

Definice:

Sepse byla definována jako přítomnost nebo předpokládaná přítomnost infekce doprovázené syndromem systémové zánětlivé odpovědi (SIRS). Mezi běžné příznaky patří horečka, zvýšená srdeční frekvence, zvýšená dechová frekvence a zmatenost. Mohou také existovat příznaky související se specifickou infekcí, jako je kašel s pneumonií nebo bolestivé močení s infekcí ledvin.

Těžká sepse je u pacientů se SIRS doprovázena multiorgánovou dysfunkcí.

Septický šok prokazatelně existuje, pokud je orgánová dysfunkce spojená s hypotenzí nebo přetrvávající hypoperfuzí po objemové resuscitaci.

Dle tzv. Surviving Sepsis Campaign (SSC)/Kampaň pro přežití sepse vydala nové aktualizované pokyny „První hodina“, které přináší nejnovější podněty z Mezinárodních pokynů pro léčbu sepse a septického šoku 2016.

https://sccm.org/SurvivingSepsisCampaign/Pokyny

SSC První hodina seznam doporučení:
 • Změřte hladinu laktátu
 • Před podáním antibiotik zkontrolujte hemokultivaci.
 • Podávejte širokospektrá antibiotika.
 • Začněte rychle podávat 30 ml / kg krystaloidu pro hypotenzi nebo při hladině laktátu ≥ 4 mmol / l.
 • Pokud hypotenze přetrvává během nebo i po resuscitaci a podání infuze, použijte vazopresory pro udržení MAP ≥ 65 mm Hg.

„Měření hladiny laktátu může nahradit perfuzi tkání (4, 5). Studie prokázaly signifikantní snížení mortality pomocí resuscitace řízené monitorováním laktátu (6,10). Pokud je počáteční koncentrace laktátu >2mmol/l, dle doporučení se laktát znovu změří v rozmezí 2 – 4 hodin s cílem dostat hodnoty laktátu do normálních hladin (6).“ *

*Kvůli malému množství studií mají SSC pokyny pro měření laktátu pouze charakter doporučení.

Levy B: Lactate and shock state: The metabolic view. Curr Opin Crit Care 2006; 12:315-321

Casserly B, Phillips GS, Schorr C, et al: Lactate measurements in sepsis-induced tissue hypoperfusion: Results from the Surviving Sepsis Campaign database. Crit Care Med 2015; 43: 567-573

Jansen TC, van Bommel J, Schoonderbeek FJ, et al: LACTATE study group. Early lactate-guided therapy in intensive care unit patients: A multicenter, open-label, randomized controlled trial. Am J Respir Crit Care Med 2010; 182:752–761

Jones AE, Shapiro NI, Trzeciak S, et al: Emergency Medicine Shock Research Network (EMShockNet) Investigators. Lactate clearance vs central venous oxygen saturation as goals of early sepsis therapy: A randomized clinical trial. JAMA 2010; 303:739–746

Lyu X, Xu Q, Cai G, et al: Efficacies of fluid resuscitation as guided by lactate clearance rate and central venous oxygen saturation in patients with septic shock. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2015; 95:496–500

Tian HH, Han SS, Lv CJ, et al: The effect of early goal lactate clearance rate on the outcome of septic shock patients with severe pneumonia. Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue 2012; 24:42–45

10. Yu B, Tian HY, Hu ZJ, et al: Comparison of the effect of fluid resuscitation as guided either by lactate clearance rate or by central venous oxygen saturation in patients with sepsis. Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue 2013; 25:578–583

Více zajímavých článků najdete v našem znalostním centru.

Laktát můžete měřit s uvedenými systémy:

StatStrip® Laktat Connectivity & Xpress Teststreifen-System für den Point-of-Care.

Stripový systém na stanovení laktátu s možností přenosu výsledků do informačních systémů zdravotnického zařízení

 • 22 přímo měřených parametrů
 • Včetně iMg, BUN a kreatininu
 • Spolehlivé a přesné výsledky
 • Široké možnosti připojení
 • Automatizovaný systém provádění IQC
 • K dispozici jsou 3 modely
 • Až 10 měřených parametrů
 • Bezúdržbová technologie senzorových karet
 • Široké možnosti připojení
 • Automatizovaný systém provádění IQC
Rychlé doručení.
Vynikající servis.
Spolehlivá technologie.