Laktát z fetální krve

Posouzení hypoxie plodu při porodu.

Testování z krve plodu se používá během porodu, aby se potvrdilo, zda je plod dostatečně okysličován, zda nedochází k hypoxii. Kapilární vzorek krve může být odebrán z hlavy plodu. Tradičně bylo stanovováno pH, ale v poslední době v souvislosti s pokrokem v oblasti POCT bylo testování rozšířeno na dva parametry, kromě pH i laktát. Oba testy jsou indikátory homeostázy kyselé báze

Abnormální srdeční frekvence plodu během porodu může naznačovat, že se dítě nedokáže přizpůsobit poklesu dodávek kyslíku během porodu, což může vést ke zvýšenému množství laktátu a v krvi dítěte a k rozvoji acidózy (nízké hladiny pH). Po rozšíření děložního čípku na přibližně 3 cm lze vzorek získat vytvořením malého řezu na pokožce hlavy plodu. To umožňuje lékaři odebrat vzorek krve, změřit laktát nebo pH.

Nízké pH a vysoká hladina laktátu naznačují, že existuje acidóza, která je asociována s hypoxií.

Výhodou měření laktátu je, že vyžaduje mnohem menší objem vzorku. Několik studií ukázalo že pH a laktát mají srovnatelnou citlivost při indikaci hypoxie během porodu. 1 Analýza pH však vyžaduje relativně velké množství krve a odběr je komplikovaný. Chyba při odběru byla zaznamenána u 11–20% vzorků. 1

Měření laktátu bylo úspěšnější než měření pH, ale bez signifikantních rozdílů včetně počtu dětí s nízkým Apgar skóre, s nízkým pH v pupečníkové krvi nebo novorozenců indikovaných pro intenzivní péči.. 2

Ověření přístrojů pro testování laktátu typu point-of-care (POC) pro odběr krve z pokožky hlavy u plodu během porodu: klinické úvahy, praktičnost a realita

Philipp Reif *, Ioanna Lakovschek, Carmen Tappauf, Josef Haas, Uwe Lang a Wolfgang Schöll

Pozadí: Ačkoli je odběr vzorků krve z plodu pro stanovení pH dobře zavedený, použití laktátu nebylo široce přijato. Tato studie potvrdila smysl a užitečnost příručního laktátometru typu point-of-care (POC) ve srovnání s hodnotami laktátu a pH získanými analyzátorem krevních plynů ABL 800.

Souhrn: POC analyzátor spravovaný klinicko-biochemickou laboratoří může poskytnout validní výsledky, které vykazují výbornou shodu se zavedenou metodou stanovení laktátu např. na POC analyzátoru krevních plynů . Laktátometr eliminuje chyby preanalytické fáze a je praktičtější. Pro laktátometr StatStrip Lactate navrhujeme rozhodovací mez/cut off pro predikci fetální acidózy (pH < 7,20) 5,1 mmol/l.

*Autor: Philipp Reif, MD, Department of Obstetrics and Gynecology, Medical University of Graz, Austria

Ioanna Lakovschek, Carmen Tappauf, Josef Haas, Uwe Lang and Wolfgang Schöll: Department of Obstetrics and Gynaecology, Medical University of Graz, Graz, Austria

 

References:

Wiberg-Itzel, E.; Lipponer, C.; Norman, M.; Herbst, A.; Prebensen, D.; Hansson, A.; Bryngelsson, A. -L.; Christoffersson, M.; Sennström, M.; Wennerholm, U. -B.; Nordström, L. (2008). “Determination of pH or lactate in fetal scalp blood in management of intrapartum fetal distress: Randomised controlled multicentre trial”. BMJ. 336 (7656): 1284–1287. doi:10.1136/bmj.39553.406991.25. PMC 2413392. PMID 18503103.

East CE, Leader LR, Sheehan P, Henshall NE, Colditz PB, Lau R. (2015) “Use of fetal scalp blood lactate for assessing fetal well-being during labour”. Cochrane Systematic Review – Intervention, https://doi.org/10.1002/14651858.CD006174.pub3

Více zajímavých článků najdete v našem znalostním centru.

Měření laktátu z fetální kapilární krve uvedenými systémy:

StatStrip® Laktat Connectivity & Xpress Teststreifen-System für den Point-of-Care.

POCT přístroj pro stanovení laktátu v místě péče.

Příruční analyzátor pro stanovení hemoglobinu a hematokritu.

  • 22 přímo měřených parametrů
  • Včetně iMg, BUN a kreatininu
  • Spolehlivé a přesné výsledky
  • Široké možnosti připojení
  • Automatizovaný systém provádění IQC
  • K dispozici jsou 3 modely
  • Až 10 měřených parametrů
  • Bezúdržbová technologie senzorových karet
  • Široké možnosti připojení
  • Automatizovaný systém provádění IQC
Rychlé doručení.
Vynikající servis.
Spolehlivá technologie.