Ionizovaný hořčík

Kritický test pro pacienty hospitalizované na JIP a pacienty s akutním respiračním selháním.

Hořčík ve své ionizované formě je nezbytný pro život a je přítomen v každé buňce organismu. Hořčík je blokátor / antagonista kalciového kanálu. Blokuje ionizovaný vápník u vstupu do intracelulárního prostoru. Ionizovaný hořčík i ionizovaný vápník se nachází téměř zcela (95–99%) v séru (extracelulárním prostoru). Rovnováha mezi ionizovaným hořčíkem a ionizovaným vápníkem zajišťuje správnou regulaci krevního tlaku a srdeční frekvence.

Klinické studie tyto skutečnosti potvrdily.
 • Hypomagnezémie vede k slabosti dýchacích svalů související se snížením uvolňování acetylcholinu (neurotransmiter).
 • Monitorování hořčíku při přijetí do nemocnice je vynikajícím prediktorem akutního respiračního selhání a potřeby mechanické ventilace.
 • Vysoký výskyt hypomagnezémie u pacientů na JIP (52%)
 • U pacientů s hypomagnezémií je obtížnější odvykat od řízené plicní ventilace.
 • Abnormální hladiny magnézia, zejména hypomagnezémie, vedou k delšímu pobytu pacientů na JIP, delšímu trvání ventilační podpory a zvýšení mortality.
 • Hypomagnezémie je spojena s abnormalitami elektrolytů a vede k srdeční arytmii a má souvislost se sepsí a septickým šokem.
 • Aktivní korekce abnormalit koncentrace magnézia má pozitivní dopad v tom, že snižuje potřebu podpory ventilátoru (téměř 40%) a vede ke snížení mortality (42%).
Stanovení celkového magnézia je nedostačující.

Celkové magnézium/hořčík se může zdát normální navzdory změnám v koncentracích ionizovaného magnézia/iMg/Mg++, koncentrace celkového Mg nekoreluje s koncentrací Mg++ a nerozlišuje mezi magnéziem proteinem vázaným, komplexem s ligandem a ionizovaným hořčíkem. Měření celkového hořčíku neidentifikuje správně pacienty s vysokým rizikem srdeční arytmie.

Proč je Mg++ výhodnější

Testování ionizované formy hořčíku určuje jedinou fyziologicky aktivní frakci Mg, což je frakce, na kterou reagují tkáně. Mg++ je citlivější indikátor skutečného Mg a je dostupný na buněčné úrovni .  Účinně identifikuje pacienty s vysokým rizikem srdeční arytmie.

Více zajímavých článků najdete v našem znalostním centru.

Měření ionizovaného hořčíku pomocí následujících analyzátorů:

Stat Profile® Prime Plus BGA-Gerät für den Point-of-Care.

Stat Profile Prime® analyzátor krevních plynů s bezúdržbovou technologií senzorové karty a až 22 přímo měřenými parametry.

 • K dispozici dva modely
 • Až 5 měřených parametrů
 • Výsledky za přibližně 60 sekund
 • Vyvinuto pro nemocnice a dialyzační střediska
 • Bezúdržbová technologie senzorové karty
 • Rozsáhlé možnosti připojení
 • Volitelně je k dispozici karusel na vzorky
Rychlé doručení.
Vynikající servis.
Spolehlivá technologie.